Medlemsanalyse
Potentialer og udfordringer for pigefodbold i Helsingør Kommune

FC Helsingør Talent har indgået et samarbejde med virksomhederne KMD og TOMO Agency. I fællesskab har de undersøgt medlemspotentialet for pigefodbold i Helsingør Kommune via en datadreven tilgang. Konkret leverer KMD en række baggrundsdata for de geografiske, sportslige og fysiske forudsætninger for medlemsudvikling. TOMO Agency går i dybden med lokale og kulturelle forudsætninger for at skabe det bedste miljø for pigespillere.

I projektet har der været et stort fokus på at tage pigernes hverdag alvorligt. Der har derfor været en høj grad af inddragelse af både nuværende og tidligere spillere i FC Helsingør Talent samt inddragelse af spillere i moderklubberne. Derudover er der lavet workshops på Helsingør Gymnasium om, hvordan man bedst muligt kombinerer en hverdag med sport, lektier, venner og fritidsjob. Det har givet en forståelse af, hvordan man imødekommer pigespillernes behov i hverdagen, så endnu flere vælger at spille fodbold eller dyrke sport.

Projektet er muliggjort af støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje, og har fundet sted i perioden februar - april 2022. Ambitionen er, at en datadreven tilgang kombineret med en meget høj grad af inddragelse kan være med til at skabe medlemsvækst i FC Helsingør Talent og Helsingør Kommune. Dette projekt skal desuden danne grundlag for en ny strategiplan for FC Helsingør Talent’s pigeafdeling.