Hvordan skabes livskvalitet i hverdagen for aktive familier i flergenerationsboliger?

I et nytænkende projekt om flergenerationsboliger bidrager vi til en værdiprogrammering med fokus på en aktiv, social og bæredygtig livsstil.


Med udgangspunkt i etnografisk research undersøger vi hvordan “den gode bolig” i et flergenerationsperspektiv ser ud. Vi udvikler praktisk og dybdegående viden om, hvilke behov, ønsker og interesse brugerne har til et flergenerationsboligprojekt. Helt konkret bruger vi tid sammen med familier og dykker ned i de hverdagskvaliteter, som de finder betydningsfulde.


I den etnologiske samtale skabes der et rum for refleksion, hvor vi har vægt på at tale om de ting, som tages for givet på daglig basis. Som etnologer er vores stærkeste redskab at skabe rum og forudsætning for, at folk har lyst til at tale ærligt og dybdegående omkring deres personlige værdier og erfaringer. Det er her vi ser, der ligger en viden om livskvalitet gemt, som er svær at måle fra tal og statistik.