Medlemsanalyse
Potentiale og barrierer for børnebasket i udvalgte kommuner

I samarbejde med BørneBasketFonden har vi i efteråret 2021 været på besøg i 4 udvalgte kommuner for at undersøge potentialer og barrierer for at udbrede glæden ved at bevæge sig - til flere børn i alderen 6-12 år rundt i landet.


Vi har besøgt byerne Horsens og Brøndby, hvor BørneBasketFonden i samarbejde med kommunerne og lokale ildsjæle har haft stor succes med at udbrede glæden ved at spille basketball i alderen 6-12 år. Og derudover har vi besøgt byerne Næstved og Rødovre, hvor BørneBasketFonden ikke er til stede, men hvor kommunerne er tæt sammenlignelige med Horsens og Brøndby i forhold til socioøkonomiske-, demografiske- og facilitetsforhold.


I byerne har vi besøgt foreninger, skoler, fritidsklubber, SFO’er, streetbasket-bevægelser mm. Vi har talt med kommunale medarbejdere, pædagoger, SFO’er, børn, trænere, lokale ildsjæle og forældre om potentialer og barrierer ved at udbrede børnebasket i kommunerne.

Det er et unikt og stærkt projekt, som de har fået op at køre [red. Børnebasket Horsens].


Det er ikke bare, fordi man har ildsjæle. De er mange steder, nemlig. Det er vigtigt, at de har en organisation i ryggen som BørneBasketFonden.


Det betyder rigtigt meget, når vi
bevilliger penge til skoleforløb. At det er nogle afprøvede forløb. Skolerne er glade for dem, og klubben ved, hvad det handler om. Det synes jeg, er noget af det, som mange specialforbund kunne lære noget af. Altså at lave de der unikke forløb.


Idrætskonsulent
Horsens Kommune

Jeg ved, at skolegården er lige præcis basket en magnet for, at vores elever kommer efter skole og spiller. Det er sådan et naturligt samlingspunkt. De bruger det meget.


Vi har en basketbane og har faktisk også haft flere, men du ved, så er stativerne ligesom bare kollapset. Sådan et stativ lever et hårdt liv i en skolegård og bliver fuldstændigt trampet og klatret på. Så efter de var kollapset 2 gange, turde vi ikke have dem.
Så nu
har vi kun én basketbane.


Idrætslærer

Valhøj Skole, Rødovre

Jeg tror sagtens, at der kunne være potentiale for at lave børnebasket her i lokalområdet. Umiddelbart tror jeg, at børnene i området ville komme, hvis der var en klub. Men om de ville holde ved, det er jo svært at sige. Så skal der være nogle trænere, som kan holde dem til ilden. Men jeg tænker, at jeg har ”kunder” nok her i SFO’en, som det ser ud lige nu.


Næstved Basketball har været herude et par gange, hvor de havde nogle trænere ude, som var rigtigt dygtige. Vi har faktisk mange, der stadig spørger efter, hvornår de kommer igen. Derfor har jeg lavet lidt om på vores program, når vi har ”fri leg” i SFO-tid, så har vi også basket i den anden ende. For det spørger de om hver gang, at de kommer ned i hallen.


Pædagog og idrætsansvarlig
Ellebæk Skole, Næstved